0962334255

Đồng hồ đo nhiệt độ WISE dạng cơ – hàn quốc.