0962334255

Đồng hồ đo áp suất Wika 232.50 0~6 Kg/cm2, 100mm, 63mm