0962334255

Đồng hồ áp suất wika 0-16 bar phi 100mm, 63mm