0962334255

Đồng hồ áp suất wika 0-250bar phi 100mm, 63mm