0962334255

Van phao cơ kết nối ren thân INOX ,bóng INOX DN15 – DN80.