0962334255

Đồng hồ nước Zenner DN200 lắp ống phi 219mm