0962334255

Can nhiệt đầu củ hành K, PT100 Hàn Quốc